NgọcNhi 07:09 ngày 07/4/20 trong  Bảng viết văn phòng màu xanh

Mua phụ kiện bảng chính hãng giá tốt

Nam châm , tiếng anh được gọi là Magnet. Nam châm tự nhiên là loại được tìm thấy từ các mỏ quặng.Nam châm là một vật chứa Từ có khả năng thu hút hoặc đẩy các vật bằng kim loại nằm kề nó.Mọi Nam châm đều có hai Từ Cực, Cực Bắc và Cực Nam ở hai đầu.Một Từ Trường tạo từ các đường từ đi từ Cực Bắc đến Cực Nam.Một Từ Lực có khả năng thu hút hoặc các vật bằng kim loại Khăn lau bảng Là nhóm sản phẩm có nhiều tên nhất trái đất.Khi đã nhắc đến phấn viết thì chúng ta không thể không nhắc đến khăn lau...
Sôi động trong tuần
Bài viết ngẫu nhiên